24 de febrer de 2011

Pels camins del terme

Troballes tot passejant: canals de reg, marges i parets de pedra seca, basses buides, camps i vivendes abandonats...

8 de febrer de 2011